​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Sociale

​​

 

Ministria


Në shtator të 2005, u ndryshua emërtimi i Ministrisë, nga Ministri e Punës dhe Çështjeve Sociale në Ministri e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta (MPÇSSHB), emertim ky që është edhe sot.

Për më shumë rreth këtij institucioni, ndiqni lidhjen mëposhtë:

http://www.mpcs.gov.al/

 

Inspektorate te tjera 

Inspektoriati Ndërtimor e Urbanistik

http://www.tirana.gov.al/?cid=1,171

Inspektoriati i Mjedisit 

http://www.moe.gov.al/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=99999999

Inspektorati Qendror Teknik

http://www.iqt.gov.al/html/iqt.html

Inspektoriati Sanitar Shtetëror

http://www.moh.gov.al/ligjHTM/3.htm

Instituti I Shendetit Publik

http://www.ishp.gov.al/

Reparti I inspektimit Shpetim Minierave

http://rishm.com/kushjemine.html

Inspektorati i Bujqesise dhe Ushqimit

Instituti i Sigurimeve Shoqerore

http://www.issh.gov.al/

Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve

http://www.tatime.gov.al

 

 

​​​​

 

 

InspectoratePages: LidhjeShteteror