Të dashur Vizitorë, Qeveria Shqiptare nëpërmjet Reformës në Inspektim synon të krijojë një sistem modern të inspektimeve. Inspektimet përbëjnë një kusht themelor të funksionimit të shtetit ligjor, garantimit të konkurrencës së lirë, duke synuar krijimin e kushteve lehtësuese, në vend që të shndërrohen në një barrë dhe arbitraritet për biznesin.

 

Pershtypje,verejtje dhe ankesat

Për çdo përshtypje, ankesë apo vërejtje, ju lutemi të plotësoni formularin.
Plotëso

Vendosni adresën Tuaj të e-mail-it për të marrë të rejat e fundit!