Legislation

(IVT)Në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit dhe në kontrollin e disiplinimeve të punimeve në ndërtim

Kreu Kuadri Ligjor (IVT)Në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit dhe në kontrollin e disiplinimeve të punimeve në ndërtim
  • Nuk ka asnje artikull!