Legislation

Në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit dhe në kontrollin e disiplinimeve të punimeve në ndërtim

Kreu Kuadri Ligjor Në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit dhe në kontrollin e disiplinimeve të punimeve në ndërtim
  • Nuk ka asnje artikull!