Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Edmond Kazanxhi

  ID Card:08000636

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Blerim Gruda

  ID Card:08000633

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:0800010006

 • Newsflash 5
  Elisgen Ndoci

  ID Card:08000626

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Harald Cela

  ID Card:08000624

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Altin Murra

  ID Card:08000631

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ermir Shatri

  ID Card:08000751

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Endrit Dashi

  ID Card:08000754

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:0800020003

 • Newsflash 5
  Robert Hoxha

  ID Card:08000752

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:0800020005

 • Newsflash 5
  Agron Dino

  ID Card:08000757

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Eglantin Lila

  ID Card:08000758

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aleks Ruci

  ID Card:08000755

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Minush Lazaj

  ID Card:08000753

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aleks Haxhiraj

  ID Card:08000756

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lonard Kasaj

  ID Card:10000031

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Alban Topulli

  ID Card:10000056

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Evis Lemi

  ID Card:10000066

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enver Bilbili

  ID Card:10000058

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme