Të gjithë inspektorët: Agjencia Kombëtare e Bregdetit

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Ervis Barjamaj

  ID Card:15000451

  AKB Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Donalda Rapo

  ID Card:15000075

  AKB Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Denisa Alvora

  ID Card:15000450

  AKB Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Mirjeta Musaj

  ID Card:15000444

  AKB Drejtoria e Përgjithshme