Të gjithë inspektorët: Autoriteti Kombëtar i Ushqimit

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5

  ID Card:02000003

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ira Allkoshaj

  ID Card:02000551

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ledio Ilollari

  ID Card:02000552

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:02000006/P

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Manjola Vraja

  ID Card:02000553

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lulezime Shalari

  ID Card:02000007/P

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Manush Kullolli

  ID Card:02040805

  AKU Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5
  Meliha Spahiu

  ID Card:02000554

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:00415

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:02000011/P

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ardit Kanaci

  ID Card:02010735

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Bledar Molishtari

  ID Card:02020555

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5

  ID Card:00193

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Nertil Hadaj

  ID Card:02020015

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5

  ID Card:00348

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Shega Hajderi

  ID Card:02020557

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Valbona Dura

  ID Card:02020559

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Vjollca Kajo

  ID Card:02020560

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Vladimir Nona

  ID Card:02020561

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Xhevdet Kodheli

  ID Card:02020021

  AKU Drejtoria Rajonale Berat