Të gjithë inspektorët: Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Hamit Cota

  ID Card:03000618

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Artan Saliu

  ID Card:03000623

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lavdim Daja

  ID Card:03000625

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ahmet Beqiri

  ID Card:03000629

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Pandi Risto

  ID Card:03000627

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Xhelal Dalti

  ID Card:03000633

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:03000032

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Imer Sina

  ID Card:03000631

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Brunilda Isufaj

  ID Card:03000646

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:03000035

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Alfred Kalo

  ID Card:03000621

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Jordan Macolli

  ID Card:03000639

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Algest Aga

  ID Card:03000647

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Muharrem Hida

  ID Card:03000619

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Marjeta Zoto

  ID Card:03000643

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sokol Mema

  ID Card:03000641

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Seit Paci

  ID Card:03000635

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Rrapush Tola

  ID Card:03000001

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ramiz Hoxha

  ID Card:03000645

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme