Të gjithë inspektorët: Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Arjan Shijaku

  ID Card:13000016

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dhiogjen Kuci

  ID Card:13000024

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dorjan Nova

  ID Card:13000022

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fran Tanushi

  ID Card:13000021

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gajur Burrja

  ID Card:13000009/P

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Stefanaq Celo

  ID Card:13000020

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Klodian Beqaraj

  ID Card:13000023

  DIH Drejtoria e Përgjithshme