Të gjithë inspektorët: Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Auron Rrokaj

  ID Card:07000655

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Endrit Musaj

  ID Card:07000627

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ylber Ramaj

  ID Card:07000642

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Endrit Balla

  ID Card:07000626

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aferdita Hajro

  ID Card:07000009

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Muhamet Cenko

  ID Card:07000044

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Brunilda Dibra

  ID Card:07000643

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Eugen Nako

  ID Card:07000046

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Pashk Alia

  ID Card:07000047

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Bislim Nerguti

  ID Card:07000048

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Azem Elezaj

  ID Card:07000049

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ergyselda Shpataraku

  ID Card:07000018

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fjoralba Vukatana

  ID Card:07000635

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Golik Velo

  ID Card:07000062

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Entela Gusho

  ID Card:07000061

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Nikoll Doci

  ID Card:07000644

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Estela Gjoka

  ID Card:07000646

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Armond Fejzullari

  ID Card:07000060

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Armand Malo

  ID Card:07000629

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Suela Frasheri

  ID Card:07000052

  DPA Drejtoria e Përgjithshme