Të gjithë inspektorët: Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Selman Hodaj

  ID Card:05000001

  DPAP Drejtoria e Pergjithshme

 • Newsflash 5
  Valentina Leka

  ID Card:05040001

  DRAP Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5
  Brunilda Dhamo

  ID Card:05060001

  DRAP Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Kristaq Grabocka

  ID Card:05100001

  DRAP Drejtoria Rajonale Korçë