Të gjithë inspektorët: Drejtoria e Shërbimit Veterinar

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Matilda Xhepa

  ID Card:14000007/P

  DSHV - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Admir Ago

  ID Card:14000008/P

  DSHV - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ermira Pocari

  ID Card:14000009/P

  DSHV - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Nikolla Puraveli

  ID Card:14000010/P

  DSHV - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sulejman Kullolli

  ID Card:14010001/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Fatbardha Guri

  ID Card:14010011/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Dorina Qirko

  ID Card:14010012/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Xhevdet Bali

  ID Card:14010013/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Tomorr Misja

  ID Card:14010014/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Bedri Trimi

  ID Card:14010015/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Valbona Kallushi

  ID Card:14010016/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Gezime Shehu

  ID Card:14010017/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Behixhe Zeqiri

  ID Card:14010018/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Besije Hysko

  ID Card:14010019/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Xhezair Qemali

  ID Card:14010020/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Sehat Llukovi

  ID Card:14010021/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Fiqiri Gapi

  ID Card:14010022/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Ali Sheftelija

  ID Card:14010023/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Alfred Sinakoli

  ID Card:14010024/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Arsen Caca

  ID Card:14010025/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Tiranë