Të gjithë inspektorët: Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Ledjon Muka

  ID Card:12120720/P

  IKMT Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Erion Keri

  ID Card:12000006/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Denis Sytari

  ID Card:12000007/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Leida Papinova

  ID Card:12000008/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elona Hoxhaj

  ID Card:12000009/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Valentin Boci

  ID Card:12000010/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Virgjil Gazulli

  ID Card:12000011/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Etrit Agolli

  ID Card:12000012/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sokol Laci

  ID Card:12000013/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Blendi Kovi

  ID Card:12000014/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Natasha Shtembari

  ID Card:12000015/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kastriot Saliaj

  ID Card:12000016/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Egli Dafa

  ID Card:12000017/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dorjana Kraja

  ID Card:12000018

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lindita Alliu

  ID Card:12000019/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arvjen Lushaj

  ID Card:12000020/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Terens Lamaj

  ID Card:12000021/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Marlin Markolaj

  ID Card:12000022/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Edmir Truka

  ID Card:12000023/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Griselda Shahu

  ID Card:12000024/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme