Të gjithë inspektorët: Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Raif Gorana

  ID Card:08000632

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ervin Sejdia

  ID Card:08000635

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Shaqir Sali

  ID Card:08000634

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Edmond Kazanxhi

  ID Card:08000636

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Blerim Gruda

  ID Card:08000633

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elisgen Ndoci

  ID Card:08000626

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Harald Cela

  ID Card:08000624

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Altin Murra

  ID Card:08000631

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ermir Shatri

  ID Card:08000090

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Endrit Dashi

  ID Card:08000091

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Robert Hoxha

  ID Card:08000092

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Agron Dino

  ID Card:08000093

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Eglantin Lila

  ID Card:08000094

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aleks Ruci

  ID Card:08000095

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Minush Lazaj

  ID Card:08000096

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aleks Haxhiraj

  ID Card:08000097

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fatjona Cinaj

  ID Card:08000098

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:03000068

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:03000075

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Armid Tauzi

  ID Card:08000022/P

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme