Të gjithë inspektorët: Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5

  ID Card:00061

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5

  ID Card:00070

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Dhurata Sinani

  ID Card:01120522

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Edvin Bici

  ID Card:03000003/P

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:14000381

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enis Tela

  ID Card:03000005/P

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enver Halipaj

  ID Card:14000441

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Genti Haderaj

  ID Card:14000551

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Skender Hasa

  ID Card:03000011/P

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ersid Hasanllari

  ID Card:03000012/P

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Artan Tota

  ID Card:14000446

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elton Caslli

  ID Card:03000021/P

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dritan Zyba

  ID Card:14000450

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Tomorr Ballabani

  ID Card:03010026/P

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Hysni Kuçana

  ID Card:03040031

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5
  Adelina Kacollja

  ID Card:03050035/P

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Elbasan

 • Newsflash 5
  Shpetim Qosja

  ID Card:14050459

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Elbasan

 • Newsflash 5
  Luan Gjonaj

  ID Card:03100042

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Olsa Zhupa

  ID Card:03120051

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Morande Hoxha

  ID Card:14070503

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Vlorë