Të gjithë inspektorët: Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Ida Muraj

  ID Card:09000031

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Mirela Shijaku

  ID Card:09000019

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lediana Tabaku

  ID Card:09000021

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Violanda Gjino

  ID Card:09000020

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Esmeralda Fero

  ID Card:09000022

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dhimiter Gjika

  ID Card:09000023

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Adelina Subashi

  ID Card:09000024

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sulejman Xhetani

  ID Card:09000032

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Hermes Plaku

  ID Card:09000026

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Shejna Mitku

  ID Card:09000027

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme