Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Besmir Haloci

  ID Card:06000057

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

 • Newsflash 5
  Altin Koltraka

  ID Card:06000058

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Hair Dulaj

  ID Card:06000059

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Shkelzen Dajzmaili

  ID Card:06000060

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Liljan Idrizaj

  ID Card:06000061

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Anisa Hoxha

  ID Card:02000602

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Angjelina Vuksani

  ID Card:02000468

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dhimiter Rada

  ID Card:02000469

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Bledar Kazazi

  ID Card:02000603

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arsonela Mio

  ID Card:02000604

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Alma Shehu

  ID Card:02010520

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0201020011

 • Newsflash 5
  Arber Nuri

  ID Card:02010757

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0201020020

 • Newsflash 5

  ID Card:0201030003

 • Newsflash 5

  ID Card:0201010008

 • Newsflash 5
  Zabit Ceni

  ID Card:02010758

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Yllka Allaraj

  ID Card:02010759

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0204040008