Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Redi Hasani

  ID Card:06000065

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gezim Troshani

  ID Card:06000317

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Zenel Balla

  ID Card:06000311

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Hendrit Ferra

  ID Card:06000628/P

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Bledar Topciu

  ID Card:06000070

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Erjon Estrefi

  ID Card:06000071

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arjan Cipi

  ID Card:06000250

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Irena Gjoka

  ID Card:01000480

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kryeinspektor pune Rajonal TR

  ID Card:01010001

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Vjollca Cane

  ID Card:01010383

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Silvia Meta

  ID Card:03000085

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Nertila Bulku

  ID Card:01000481

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Olger Baraku

  ID Card:08000109

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Noris Zenelaj

  ID Card:08000108

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ramiz Alliu

  ID Card:01010530

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Golik Velo

  ID Card:07000062

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Entela Gusho

  ID Card:07000061

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Valbona Shtubina

  ID Card:01110632

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Genart Nura

  ID Card:08000112

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ledio Luku

  ID Card:08000113

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme