Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Laureta Cenaj

  ID Card:01090600

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Denisa Alvora

  ID Card:15000450

  AKB Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lorena Veizi

  ID Card:15000080

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dorian Flamuraj

  ID Card:15000085

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:03000081

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kostandina Kote

  ID Card:15000084

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:03000084

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Florian Kryemadhi

  ID Card:03010138

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Apostol Qirko

  ID Card:14070505

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Enea Sheqi

  ID Card:08000122

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enxhi Bostanxhi

  ID Card:08000123

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Anisa Mani

  ID Card:08000121

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ismail Maci

  ID Card:08000118

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arben Lulaj

  ID Card:08000134

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Stela Bita

  ID Card:08000120

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arta Mezini

  ID Card:08000116

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kostanca Sovjani

  ID Card:01010340

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Olimbi Salillari

  ID Card:01040582

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5

  ID Card:0104010009

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5
  Vera Senko

  ID Card:01040584

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Durrës