Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Edvin Kenuti

  ID Card:06000304

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Altin Shehu

  ID Card:06000354

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Andon Berberi

  ID Card:06000303

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sali Shehu

  ID Card:06000321

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Alfons Simoni

  ID Card:06000327

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Iljaz Visha

  ID Card:06000325

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Silvana Saracini

  ID Card:06000333

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Airton Shkurtaj

  ID Card:06000237

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Vladimir Hiska

  ID Card:06000243

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elio Hakcani

  ID Card:06000258

  Policia Bashkiake

 • Newsflash 5
  Darling Hoxha

  ID Card:06000638

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Armando Melaj

  ID Card:06000281

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elvis Gjika

  ID Card:06000283

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Selim Lohja

  ID Card:06000286

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Besmir Mali

  ID Card:06000290

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sander Prenga

  ID Card:06000644

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gjergji Shaho

  ID Card:06000642

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Besmir Mesiti

  ID Card:06000267

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fatmir Shpellzaj

  ID Card:06000124

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Indrit Ceni

  ID Card:06000274

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme