Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5

  ID Card:00418

 • Newsflash 5

  ID Card:02000011/P

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:00151

 • Newsflash 5
  Ardit Kanaci

  ID Card:02010735

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Bledar Molishtari

  ID Card:02020555

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5

  ID Card:00193

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Nertil Hadaj

  ID Card:02020015

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5

  ID Card:00348

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Shega Hajderi

  ID Card:02020557

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Valbona Dura

  ID Card:02020559

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Vjollca Kajo

  ID Card:02020560

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Vladimir Nona

  ID Card:02020561

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Xhevdet Kodheli

  ID Card:02020021

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Ylli Zeka

  ID Card:02020562

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5

  ID Card:02030024

  AKU Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Jeton Kurti

  ID Card:02010736

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:02030026

  AKU Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Lulzim Panavia

  ID Card:02030564

  AKU Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Nesim Sula

  ID Card:02030565

  AKU Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Rezart Tomcini

  ID Card:02030566

  AKU Drejtoria Rajonale Dibër