Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Armando Dule

  ID Card:01120520

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Dhurata Sinani

  ID Card:01120522

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Alma Celaj

  ID Card:01120525

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5

  ID Card:0112010006

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5

  ID Card:0112010007

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Malbora Jakukaj

  ID Card:01030783

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Kimete Demaj

  ID Card:01110541

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Avdi Mataj

  ID Card:01110539

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5

  ID Card:00040

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Teuta Cobaj

  ID Card:0765

 • Newsflash 5
  Eniana Veli

  ID Card:05000003/P

 • Newsflash 5

  ID Card:00444

 • Newsflash 5
  Florian Malaj

  ID Card:01010780

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Harilla Jano

  ID Card:01120664

  ​ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Fier​

 • Newsflash 5
  Robert Shkurta

  ID Card:01010810

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ferit Hoxha

  ID Card:01030524

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Dibër

 • Newsflash 5
  Dritan Dafku

  ID Card:01030680

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Dashnor Kurti

  ID Card:01080433

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Korçë

 • Newsflash 5

  ID Card:0108010001

  ISHSH Drejtoria Rajonale Korçë

 • Newsflash 5

  ID Card:01030079/P

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Dibër