Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Riza Dokaj

  ID Card:06000312

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Shpetim Leskaj

  ID Card:06000834

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arlind Beshiku

  ID Card:06001361

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Syrja Beshaj

  ID Card:06001379

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Leonard Gogu

  ID Card:06000837

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fatmir Muhedini

  ID Card:06000744

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Manjola Abilekaj

  ID Card:01000475

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Shkelzen Cuni

  ID Card:14040568

  AKM Agjencia Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5

  ID Card:0500010008

 • Newsflash 5
  Ardian Stafa

  ID Card:01000503

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Diana Zoto

  ID Card:01000608

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Valbona Muka

  ID Card:01000479

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kosta Tumani

  ID Card:01120657

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5

 • Newsflash 5
  Gjon Biba

  ID Card:01110690

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5

  ID Card:0110010004

 • Newsflash 5
  Ahmet Shehu

  ID Card:06000839

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Shpetim Fejzulla

  ID Card:08001366/P

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elkir Morina

  ID Card:06000273

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arjan Kondi

  ID Card:06000257

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme