Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Gazmend Zita

  ID Card:01000493

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Nahlel Fico/Bejleri

  ID Card:01000499

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Valentina Skenderaj

  ID Card:01010753

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:01060053/P

  ​ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Fier​

 • Newsflash 5
  Anesti Gjata

  ID Card:01120665

  ​ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Fier​

 • Newsflash 5
  Roland Londo

  ID Card:01120663

  ​ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Fier​

 • Newsflash 5

  ID Card:00061

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5

  ID Card:0105010001

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Elbasan

 • Newsflash 5

  ID Card:0105010003

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Elbasan

 • Newsflash 5

  ID Card:0105010002

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Elbasan

 • Newsflash 5
  Marjela Mushaka

  ID Card:01080683

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Elbasan

 • Newsflash 5
  Genc Kotollaku

  ID Card:01080684

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Elbasan

 • Newsflash 5

  ID Card:00058

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Elbasan

 • Newsflash 5
  Dritan Kako

  ID Card:01080682

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Elbasan

 • Newsflash 5

  ID Card:0107010001

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5

  ID Card:0107010003

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5

  ID Card:0107010004

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Erion Muca

  ID Card:01070778

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5

  ID Card:01090466

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Ervis Domi

  ID Card:01090412

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Kukës