Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Besmir Haloci

  ID Card:06000841

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

 • Newsflash 5
  Altin Koltraka

  ID Card:06000857

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Hair Dulaj

  ID Card:06000858

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Shkelzen Dajzmaili

  ID Card:06000060

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Liljan Idrizaj

  ID Card:06000859

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Anisa Hoxha

  ID Card:02001743

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Angjelina Vuksani

  ID Card:02001074

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dhimiter Rada

  ID Card:02000469

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Bledar Kazazi

  ID Card:02001318

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arsonela Mio

  ID Card:02001319

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Alma Shehu

  ID Card:02011783

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0201020011

 • Newsflash 5
  Arber Nuri

  ID Card:02011321

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0201020020

 • Newsflash 5

  ID Card:0201030003

 • Newsflash 5

  ID Card:0201010008

 • Newsflash 5
  Zabit Ceni

  ID Card:02011322

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Yllka Allaraj

  ID Card:02011323

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0204040008