Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5

 • Newsflash 5
  Altin Koltraka

  ID Card:06000857

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Hair Dulaj

  ID Card:06000858

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Shkelzen Dajzmaili

  ID Card:06000918

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Liljan Idrizaj

  ID Card:06000859

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Anisa Hoxha

  ID Card:02002086

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Angjelina Vuksani

  ID Card:02001074

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dhimiter Rada

  ID Card:02002089

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Bledar Kazazi

  ID Card:02002462

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arsonela Mio

  ID Card:02002087

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Alma Shehu

  ID Card:02012432

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0201020011

 • Newsflash 5
  Arber Nuri

  ID Card:02012392

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0201020020

 • Newsflash 5

  ID Card:0201030003

 • Newsflash 5

  ID Card:0201010008

 • Newsflash 5
  Zabit Ceni

  ID Card:02012339

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Yllka Allaraj

  ID Card:02012431

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0204040008

 • Newsflash 5
  Elis Xhixha

  ID Card:02041718

  AKU Drejtoria Rajonale Durrës