Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Edmond Kazanxhi

  ID Card:08000904

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Blerim Gruda

  ID Card:08000910

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:0800010006

 • Newsflash 5
  Elisgen Ndoci

  ID Card:08000954

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Harald Cela

  ID Card:08000902

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Altin Murra

  ID Card:08000917

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ermir Shatri

  ID Card:08000958

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Endrit Dashi

  ID Card:08000959

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:0800020003

 • Newsflash 5
  Robert Hoxha

  ID Card:08000893

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:0800020005

 • Newsflash 5
  Agron Dino

  ID Card:08000757

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Eglantin Lila

  ID Card:08000895

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aleks Ruci

  ID Card:08000889

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Minush Lazaj

  ID Card:08000897

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aleks Haxhiraj

  ID Card:08000756

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lonard Kasaj

  ID Card:10000031

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Alban Topulli

  ID Card:10000056

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Evis Lemi

  ID Card:10000066

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enver Bilbili

  ID Card:10000058

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme