Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Denion Sharra

  ID Card:14060082/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Agur Mahilaj

  ID Card:14060083/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Engjell Mehmeti

  ID Card:14060084/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Sokol Seitaj

  ID Card:14060085/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Ardian Veliu

  ID Card:14060086/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Petrit Shehaj

  ID Card:14060087/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Besim Shehaj

  ID Card:14060088/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Kristina Bardho

  ID Card:14060089/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Safigje Sila

  ID Card:14060090/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Bexhet Merxhani

  ID Card:10000050

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Vasillaq Prifti

  ID Card:14060091/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Zabit Lico

  ID Card:14060092/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Vasil Pulla

  ID Card:14070093/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Bahir Basha

  ID Card:14070094/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Krenar Veli

  ID Card:14070095/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Limos Gjolleshi

  ID Card:14070096/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Nurce Golemi

  ID Card:14070097/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Engjellushe Zenuni

  ID Card:14070099/P

  DSHV - Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5

  ID Card:1700010001

 • Newsflash 5
  Arjan Shijaku

  ID Card:13000016

  DIH Drejtoria e Përgjithshme