Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5

  ID Card:03000084

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Florian Kryemadhi

  ID Card:14050862

  AKM Agjencia Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Apostol Qirko

  ID Card:14070505

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Enea Sheqi

  ID Card:08000991

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enxhi Bostanxhi

  ID Card:08000947

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Anisa Mani

  ID Card:08000932

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ismail Maci

  ID Card:08000916

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arben Lulaj

  ID Card:08000919

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Stela Bita

  ID Card:08000820

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arta Mezini

  ID Card:08000905

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kostanca Sovjani

  ID Card:01010706

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Olimbi Salillari

  ID Card:01010672

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5

  ID Card:0104010009

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5
  Vera Senko

  ID Card:01010675

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Durrës

 • Newsflash 5
  Enkeleda Shkopi

  ID Card:01080685

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Elbasan

 • Newsflash 5
  Ksandro Demaj

  ID Card:01070625

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Shpetim Hysi

  ID Card:08000957

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enver Duqi

  ID Card:14050875

  AKM Agjencia Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Andi Dore

  ID Card:03010411

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Manjola Kola

  ID Card:04010254

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë