Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Edvin Kenuti

  ID Card:06000304

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Altin Shehu

  ID Card:06000783

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Andon Berberi

  ID Card:06000686

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sali Shehu

  ID Card:06000321

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Alfons Simoni

  ID Card:06000327

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Iljaz Visha

  ID Card:06000325

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Silvana Saracini

  ID Card:06000333

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Airton Shkurtaj

  ID Card:06000237

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Vladimir Hiska

  ID Card:06000243

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elio Hakcani

  ID Card:06000676

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Darling Hoxha

  ID Card:06000872

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Armando Melaj

  ID Card:06000281

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elvis Gjika

  ID Card:06000283

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Selim Lohja

  ID Card:06000852

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Besmir Mali

  ID Card:06000290

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sander Prenga

  ID Card:06000875

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gjergji Shaho

  ID Card:06000757

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Besmir Mesiti

  ID Card:06000267

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fatmir Shpellzaj

  ID Card:06000702

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Indrit Ceni

  ID Card:06000274

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme