Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Arjola Shpati

  ID Card:04100863

  ISHSH Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Blerina Lalaj

  ID Card:04100861

  ISHSH Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Aristogen Gjeloshi

  ID Card:04100865

  ISHSH Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Atilio Balca

  ID Card:04100867

  ISHSH Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Ferid Lama

  ID Card:04100868

  ISHSH Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Marjana Tuci

  ID Card:04100869

  ISHSH Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Meter Picaku

  ID Card:04100870

  ISHSH Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5

  ID Card:04100464

  ISHSH Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Dritan Zenelaj

  ID Card:04110077

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Arjeta Cukaj

  ID Card:04110852

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Vladimir Sterkaj

  ID Card:04110135

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Ferit Delaj

  ID Card:04111262

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Shaban Lekaj

  ID Card:04110137

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Nikolin Pecaj

  ID Card:04111304

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Agron Haxhija

  ID Card:04110794

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Elda Drabeja

  ID Card:04111261

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Ermir Nika

  ID Card:04110169

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Juelda Hasmegaj

  ID Card:04111217

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Pamela Jorgoni

  ID Card:04011208

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Linda Kertusha

  ID Card:04010749

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë