Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Ardit Shabanaj

  ID Card:01010001

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:01090001

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Adham Papadhami

  ID Card:02081781

  AKU Drejtoria Rajonale Korçë

 • Newsflash 5
  Majlinda Llaka

  ID Card:01070719

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Afuz Skreli

  ID Card:02071699

  AKU Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Rezarta Rajta

  ID Card:08000920

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Erion Ramdani

  ID Card:08000883

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Andi Kordha

  ID Card:08000896

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dritan Aliaj

  ID Card:08000923

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Erion Madani

  ID Card:08000894

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Romeo Boci

  ID Card:02011389

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Batilda Nushi

  ID Card:11000618

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aida Ndrejaj

  ID Card:11000745

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Edvin Shehaj

  ID Card:06000694

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kristi Deljana

  ID Card:02080825/P

  AKU Drejtoria Rajonale Korçë

 • Newsflash 5
  Auran Xhani

  ID Card:06000707

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Armand Rama

  ID Card:0797

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Besmir Duda

  ID Card:06000692

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Julian Cizmja

  ID Card:06000730

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Admir Bregasi

  ID Card:06000697

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme