Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Enida Muca

  ID Card:06000897

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Teki Abazi

  ID Card:06000887

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Theodhora Lena

  ID Card:07000650

  DPA Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sherif Ruci

  ID Card:02071809

  AKU Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Gjergj Zonja

  ID Card:13000622

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Valbona Cela

  ID Card:13000624

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ahmet Allamani

  ID Card:13000001

  Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor

 • Newsflash 5
  Nezir Basha

  ID Card:13000765

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Drita Osmani

  ID Card:13000636/P

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Osman LLeshi

  ID Card:13000640/P

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Florian Kapllaj

  ID Card:04110742

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Senada Kliti

  ID Card:04110668

  ISHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5

  ID Card:02010851

  AKU Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Arbana Kingji

  ID Card:02001417

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sajmir Pervana

  ID Card:02091790

  AKU Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Jonilda Cengu

  ID Card:02091496

  AKU Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Elisabeta Gjana

  ID Card:02091747

  AKU Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Shpresim Dida

  ID Card:02090913/P

  AKU Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Enxhi Xhabija

  ID Card:02111551

  AKU Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Nikolin Nikolla

  ID Card:02101427

  AKU Drejtoria Rajonale Lezhë