Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Dritan Allmuca

  ID Card:12011429

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Anduel Xhalia

  ID Card:12001690

  IKMT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Artur Karaj

  ID Card:12011548

  IKMT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Kleo Lleshi

  ID Card:12101438

  IKMT Drejtoria Rajonale Lezhë

 • Newsflash 5
  Sokol Zerani

  ID Card:12011699

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gëzim Pasho

  ID Card:12081441

  IKMT Drejtoria Rajonale Korçë

 • Newsflash 5
  Elfrida Mita

  ID Card:12121442

  IKMT Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Klodian Mancellari

  ID Card:12081448

  IKMT Drejtoria Rajonale Korçë

 • Newsflash 5
  Artur Zalli

  ID Card:12111450

  IKMT Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5
  Ervin Bistri

  ID Card:12071452

  IKMT Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Denjol Peci

  ID Card:12071596

  IKMT Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Besmir Kurti

  ID Card:12031472

  IKMT Drejtoria Rajonale Diber

 • Newsflash 5
  Fatos Lleshi

  ID Card:12031473

  IKMT Drejtoria Rajonale Diber

 • Newsflash 5
  Xhuljan Haxhillari

  ID Card:12021585

  IKMT Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Robert Shamo

  ID Card:12021586

  IKMT Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Denis Hyseni

  ID Card:12011612

  IKMT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Rikard Loloçi

  ID Card:12001480

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kastriot Doda

  ID Card:12001482

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Zamir Lita

  ID Card:12091488

  IKMT Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Eljona Toma

  ID Card:12001489

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme