Lajme

Kreu Lajme Arsimi

Intervista në Televizionin Shqiptar e Inspektores së Përgjithshme, Zj. Mimoza HAJDARMATAJ


Intervista në Televizionin Shqiptar e Inspektores së Përgjithshme, Zj. Mimoza HAJDARMATAJ


 

Reforma e Inspektorateve, objektivat e Inspektoratit Qendror, rritje e transparencës në inspektime drejt biznesit.

 

Inspektorja e përgjithshme flet rreth reformës ne inspektime, për organizimin dhe funksionimin e trupave inspektuese. Kjo reformë synon reduktimin e numrit të trupave inspektuese përmes bashkimit dhe shkrirjes së tyre sipas parimit një inspektorat për një ministri.

 

Një riorganizim i tillë premton fuqizimin organizativ te trupave inspektuese, përqendrimin e forcave dhe burimeve e  rritja e shanseve për koordinim vertikal dhe horizontal. Ndërkaq ky organizim jep efekt edhe në drejtim të shkallës së njohjes dhe informimit të vetë subjektit që inspektohet.

 

Afati kohor për inspektimin e biznesit do të ulet rreth 15 ditë nga 45 ditë që është aktualisht, gjithashtu sipërmarrja private do te njoftohet 2 dite para për kryerjen e kontrolleve nga ana e inspektorëve.

 

Intervista e plotë e Inspektores së Përgjithshme në TVSH:

 

Pjesa e parë e instervistës së Inspektores së Përgjithshme

 

Pjesa e dytë e instervistës së Inspektores së Përgjithshme

 

Pjesa e tretë e instervistës së Inspektores së Përgjithshme