Të gjitha Kategoritë

Kreu Lajme Të gjitha Kategoritë
meeting_bosnje 02.04.2012.png
konferenca_giz 09.02.2012.jpg
eventi_nentor25.11.2014.jpg
takim-e-inspektimi 21.03.2013.jpg
takim_agrobiznes 26.04.2013.jpeg
rritje_albania25.04.2013.jpg
logo_lajm11.02.2013.jpg
logo_lajm11.02.2013.jpg
usaid_iq 15.02.2013.jpg
logo_lajm11.02.2013.jpg
lancimi_akshi 28.11.2012.jpg
qkl_iso.jpg
foto_km 29.06.2012.jpg
task_force_gusht_28.08.2012.jpg
iq_shendetesia 08.02.2012.jpg
zhurmat 25.07.2012.jpg
new_logo_mitik.jpg
kmberisha_shqiperia_digjitale 11.05.2012.jpg
new_logo_mitik.jpg
nderinstitucional 08.05.2012.jpg
​​
​​
​​