RRETH NESH

Të dashur Vizitorë, Qeveria Shqiptare nëpërmjet Reformës në Inspektim synon të krijojë një sistem modern të inspektimeve. Inspektimet përbëjnë një kusht themelor të funksionimit të shtetit ligjor, garantimit të konkurrencës së lirë, duke synuar krijimin e kushteve lehtësuese, në vend që të shndërrohen në një barrë dhe arbitraritet për biznesin.Konsulence per Biznesin

Kontroll dhe Keshillim

Konsulence Online

Suport


 

Të dashur Vizitorë, Qeveria Shqiptare nëpërmjet Reformës në Inspektim synon të krijojë një sistem modern të inspektimeve. Inspektimet përbëjnë një kusht themelor të funksionimit të shtetit ligjor, garantimit të konkurrencës së lirë, duke synuar krijimin e kushteve lehtësuese, në vend që të shndërrohen në një barrë dhe arbitraritet për biznesin.

 

Pershtypje,verejtje dhe ankesat

Për çdo përshtypje, ankesë apo vërejtje, ju lutemi të plotësoni formularin.

Gazeta Javore

Vendosni adresën Tuaj të e-mail-it për të marrë të rejat e fundit!