Të gjithë inspektorët: Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Arjan Shijaku

  ID Card:13000016

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dhiogjen Kuci

  ID Card:13000625

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dorjan Nova

  ID Card:13000626

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fran Tanushi

  ID Card:13000619

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gajur Burrja

  ID Card:13000627

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Stefanaq Celo

  ID Card:13000623

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Klodian Beqaraj

  ID Card:13000628

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gjergj Zonja

  ID Card:13000622

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Valbona Cela

  ID Card:13000624

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Nezir Basha

  ID Card:13000765

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Drita Osmani

  ID Card:13000636/P

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Osman LLeshi

  ID Card:13000640/P

  DIH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Skender Selmani

  ID Card:13000743

  DIH Drejtoria e Përgjithshme