Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Adriatik Hatellari

  ID Card:01011343

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Alban Kukaviqi

  ID Card:01010548

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Adil Musabelliu

  ID Card:01010549

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Blerina Sanxhaku

  ID Card:01010550

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Eduard Haka

  ID Card:01010833

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elena Boci

  ID Card:01011322

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Aisela Aliaj

  ID Card:01010553

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Aldit Tabaku

  ID Card:01010555

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Bledar Doda

  ID Card:01010558

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Jalldes Cico

  ID Card:01010564

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Irida Qosja

  ID Card:1332

  Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore

 • Newsflash 5

  ID Card:0101010027

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Bilbil Licenji

  ID Card:01010559

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Armando Loga

  ID Card:01011311

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Eleni Koka

  ID Card:01010562

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Ilia Baxho

  ID Card:01000830

  ISHPSHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kujtim Kenga

  ID Card:01010604

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Mimoza Semi

  ID Card:01010415

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Pandeli Mano

  ID Card:01010566

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:0101010022

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Tiranë