Të gjithë inspektorët: Inspektorati Qendror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Erisa Fero

  ID Card:01060739

  Inspektorati Qendror

 • Newsflash 5
  Olti Alliu

  ID Card:01060806

  Inspektorati Qendror

 • Newsflash 5
  Elta Milori

  ID Card:01060765

  Inspektorati Qendror