Të gjithë inspektorët: Inspektorati Vendor Belsh

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Alban Uruci

  ID Card:0007

  Inspektorati Vendor Belsh Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Anita Laloshi

  ID Card:0006/P

  Inspektorati Vendor Belsh Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Klodian Ganci

  Inspektorati Vendor Belsh Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Plarent Tafani

  Inspektorati Vendor Belsh Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Selim Kollarja

  ID Card:0003

  Inspektorati Vendor Belsh Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ardida Tafani

  Inspektorati Vendor Belsh Drejtoria e Përgjithshme