Të gjithë inspektorët: Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Ida Muraj

  ID Card:09000641

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Mirela Shijaku

  ID Card:09000774

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lediana Tabaku

  ID Card:09000771

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Violanda Gjino

  ID Card:09000643

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Esmeralda Fero

  ID Card:09000644

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dhimiter Gjika

  ID Card:09000772

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Adelina Subashi

  ID Card:09000773

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sulejman Xhetani

  ID Card:09000647

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Hermes Plaku

  ID Card:09000638

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Shejna Mitku

  ID Card:09000648

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Rustem Paci

  ID Card:09000001

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Seni Memaj

  ID Card:09000745

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Suela Shtembari

  ID Card:09000767

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arlinda Shametaj

  ID Card:09000770

  ZMR - Drejtoria e Përgjithshme