Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Perikli Gjikuria

  ID Card:06000006

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sokol Maranaku

  ID Card:06000278

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Josif Ndrio

  ID Card:06000008

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Nako Petro

  ID Card:06000009

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arjan Shtaro

  ID Card:06000010

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Nikolin Guaci

  ID Card:06000011/P

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kujtim Kumanova

  ID Card:06000254

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Agim Galica

  ID Card:06000013

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Spiro Aleksi

  ID Card:06000014

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Coman Brahimaj

  ID Card:06000269

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lili Boci

  ID Card:06000293

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Luan Sadikaj

  ID Card:06000282

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gentian Abazi

  ID Card:06000806

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gesti Balili

  ID Card:06000019

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Adrian Mala

  ID Card:06000246

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Veledin Velaj

  ID Card:06000021

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lirim Agolli

  ID Card:06000272

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gentian Ahmetaj

  ID Card:06000754

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fatjon Cenoimeri

  ID Card:06000268

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Eugen Kristo

  ID Card:06000339

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme