Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Marvin Mersini

  ID Card:04000475

  ISHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Teuta Dinaj

  ID Card:04001156

  ISHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Bledar Dollaku

  ID Card:04000642

  ISHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Laura Kalivopulli

  ID Card:04000478

  ISHSH Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:00752

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:00755

  Inspektorati Shtetëror Shëndetësor

 • Newsflash 5
  Lulezime Kanani

  ID Card:04010256

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Lindita Ponari

  ID Card:04011110

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:00979

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:00976

 • Newsflash 5
  Jeta Harizi

  ID Card:04010258

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Ervis Aliu

  ID Card:04010259

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Zhelmira Thomaj

  ID Card:04010237

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Enea Haxhiraj

  ID Card:04010260

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Daniela Spahiu

  ID Card:04010261

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Donin Guxho

  ID Card:04010262

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Brizita Gramo

  ID Card:04010263

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Vjola Ballici

  ID Card:04010264

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Anda Muca

  ID Card:04010265

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë