Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Arta Abazaj

  ID Card:12000039/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kozeta Thaka

  ID Card:12000040/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lediona Druga

  ID Card:12000041/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Edlira Cipa

  ID Card:12000042/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Megi Shehaj

  ID Card:12000429/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Safi Alickaj

  ID Card:12000044/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enida Done

  ID Card:12000045/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Irena Mertiri

  ID Card:12000046/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Klotilda Leka

  ID Card:12000047/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Bulent Mulla

  ID Card:12000048/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Blenard Disha

  ID Card:12000049

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ardian Rama

  ID Card:12000050

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Alba Bazaiti

  ID Card:12000051

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Valbona Shala

  ID Card:12000052

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Marjeta Qosja

  ID Card:12000053

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Gjinovefa Xinxo

  ID Card:12000054

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Tonin Preka

  ID Card:12000055/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Julian Preni

  ID Card:12000056

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elvi Xhaxho

  ID Card:12000057

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Altin Muco

  ID Card:12000058

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme