Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5

  ID Card:1000010008

 • Newsflash 5
  Alfred Kalo

  ID Card:03000621

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Jordan Macolli

  ID Card:03000639

  AKSEM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ledi Jacellari

  ID Card:01080596

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Korçë

 • Newsflash 5
  Petrit Cuke

  ID Card:01080595

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Korçë

 • Newsflash 5
  Mikel Polena

  ID Card:01080636

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Korçë

 • Newsflash 5
  Ermal Shima

  ID Card:04010283

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5

  ID Card:11000002/P

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:11000033

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:1100010003

 • Newsflash 5
  Blerim Bala

  ID Card:11000058

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:11000035

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Andi Balla

  ID Card:11000059

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Jorida Nonaj

  ID Card:11000744

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:11000038

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Shpendi Muka

  ID Card:11000063

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arjola Lata

  ID Card:11000067

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:11000041

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:11000042

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ina Pllumbi

  ID Card:11000069

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme