Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Besiana Xhelilaj

  ID Card:11000765

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fatjon Memeti

  ID Card:11000072

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:11000046

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Jurgen Ndoi

  ID Card:11000766

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Tisli Ceni

  ID Card:11000068

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Luan Cici

  ID Card:11000066

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enkeleda Derri

  ID Card:11000065

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Teuta Hida

  ID Card:02121264

  AKU Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5

  ID Card:02000217/P

  AKU Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Edvin Bici

  ID Card:03000003/P

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arjan Gjoka

  ID Card:04010240

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Bardhyl Poga

  ID Card:04010245

  ISHSH Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Johana Sinani

  ID Card:'0401070008

 • Newsflash 5

 • Newsflash 5

  ID Card:14000381

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enis Tela

  ID Card:03000005/P

  ISHMPUT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enver Halipaj

  ID Card:14000701

  AKM Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Genti Haderaj

  ID Card:14000814

  AKM Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Peterson Leka

  ID Card:01110448

  ISHPSHSH Drejtoria Rajonale Shkodër

 • Newsflash 5

  ID Card:0103010002