Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Nikolla Tuka

  ID Card:06000821

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dhimitraq Cico

  ID Card:06000822

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Endrit Agolli

  ID Card:06000823

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aleksander Paci

  ID Card:06000824

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Naim Vata

  ID Card:06000253

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arjan Zefi

  ID Card:06000158

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Algin Xhaja

  ID Card:06000329

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aleko Rizo

  ID Card:06000825

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Fuat Kushta

  ID Card:06000826

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dhimiter Kruta

  ID Card:06000827

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Mahil Kamberaj

  ID Card:06000828

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Glean Ballgjini

  ID Card:06000829

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Arjan Goshi

  ID Card:06000830

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Andrea Keri

  ID Card:06000831

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:06000305

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ilir Kuka

  ID Card:06000318

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Rigels Haska

  ID Card:06000832

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ilir Kraja

  ID Card:06000316

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Agron Gjeci

  ID Card:06000772

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Endri Rumani

  ID Card:06000833

  ISHTI - Drejtoria e Përgjithshme