Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Harald Cela

  ID Card:08001364

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Altin Murra

  ID Card:08001365

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ermir Shatri

  ID Card:08000958

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Endrit Dashi

  ID Card:08000959

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:0800020003

 • Newsflash 5
  Robert Hoxha

  ID Card:08001377

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:0800020005

 • Newsflash 5
  Agron Dino

  ID Card:08000757

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Eglantin Lila

  ID Card:08000895

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aleks Ruci

  ID Card:08000889

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Minush Lazaj

  ID Card:08001015

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Aleks Haxhiraj

  ID Card:08000756

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Lonard Kasaj

  ID Card:10000031

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Alban Topulli

  ID Card:10000056

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Evis Lemi

  ID Card:10000066

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Enver Bilbili

  ID Card:10000058

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Afrim Culaj

  ID Card:10000067

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Abedin Dyli

  ID Card:10000063

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ermal Xhumari

  ID Card:10000062

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Reshat Xhelilaj

  ID Card:10000060

  DSHPA - Drejtoria e Përgjithshme