Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5
  Shergis Leku

  ID Card:03020048/P

  AKU Drejtoria Rajonale Berat

 • Newsflash 5
  Vladimir Bajramaj

  ID Card:03120050/P

 • Newsflash 5
  Olsa Zhupa

  ID Card:03120051

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Artur Prifti

  ID Card:03120052/P

 • Newsflash 5
  Gramos Dhrami

  ID Card:03120053/P

 • Newsflash 5
  Fatjona Milo

  ID Card:03120054/P

 • Newsflash 5
  Morande Hoxha

  ID Card:14070503

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Almarin Xhakaj

  ID Card:14070504

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Vlorë

 • Newsflash 5
  Kastriot Llakaj

  ID Card:03060057/P

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Fier

 • Newsflash 5
  Oliver Pinderi

  ID Card:03080058/P

 • Newsflash 5
  Nasi Nikolla

  ID Card:03080059

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Korçë

 • Newsflash 5
  Ermand Agolli

  ID Card:03080060

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Korçë

 • Newsflash 5
  Adrian Papajanis

  ID Card:03080061

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Korçë

 • Newsflash 5
  Arnel Gozhita

  ID Card:03070063/P

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5
  Genci Zhupa

  ID Card:03070064/P

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Gjirokastër

 • Newsflash 5

  ID Card:03090065

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Shpend Bisheva

  ID Card:03090066

  ISHMPUT Drejtoria Rajonale Kukës

 • Newsflash 5
  Raif Gorana

  ID Card:08000960

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Ervin Sejdia

  ID Card:08000906

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Shaqir Sali

  ID Card:08000907

  ISHMT - Drejtoria e Përgjithshme