Inspektoret Shteteror

Kreu Inspektorët Inspektoret Shteteror
 • Newsflash 5

  ID Card:11000051

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Indrit Amursi

  ID Card:11000064

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:1100020001

 • Newsflash 5

  ID Card:11000053

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:11000054

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5

  ID Card:1100020004

 • Newsflash 5
  Armando Luka

  ID Card:11000625

  AKBPM - Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Erion Keri

  ID Card:12000006/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Denis Sytari

  ID Card:12000007/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Leida Papinova

  ID Card:12000008/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Elona Hoxhaj

  ID Card:12011302

  IKMT Drejtoria Rajonale Tiranë

 • Newsflash 5
  Valentin Boci

  ID Card:12001262/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Virgjil Gazulli

  ID Card:12000011/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Etrit Agolli

  ID Card:12000012/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Sokol Laci

  ID Card:12000013/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Blendi Kovi

  ID Card:12000014/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Natasha Shtembari

  ID Card:12001224

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Kastriot Saliaj

  ID Card:12001237

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Egli Dafa

  ID Card:12000017/P

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme

 • Newsflash 5
  Dorjana Kraja

  ID Card:12000018

  IKMT Drejtoria e Përgjithshme